HOTLINE: 097 384 1766 - 094 984 2378

Hàng có sẵn

Kích thước:  90x120cm

Chất liệu: Compositer

Màu sắc: nhủ vàng